Gedreven (executive) Teamcoach, Leiderschapstrainer en L&D professional

appels2.jpg

‘Nieuwsgierigheid is de lont in de kaars van het leren’

Willem Arthur Ward, 1921

OPDRACHTEN

Hieronder een selectie en korte beschrijving van een aantal recente opdrachten. Als u meer specifieke informatie wilt hebben, neemt u dan gerust telefonisch contact op.

RELEVANTE OPDRACHTEN

  • Politieacademie; SGBO (staf grootschalig bijzonder optreden) opleiding en examinering bij de School voor Gevaars- en crisisbeheersing van de Politieacademie in samenwerking met Literlei. Vanuit gedragskundig perspectief leiders bewustmaken van oa interactiepatronen, communicatie voorkeuren, leiderschapsstijlen en samenwerken onder druk. Persoonlijke feedback na simulatie oefeningen.
  • Ymere, woningcorporatie; Inrichten Ymere Academy, ontwikkeling medewerkers klantproces en inrichting van loopbaanpaden voor diverse andere functies in samenwerking met Berg en Meer.
  • Instituut voor fysieke veiligheid (IFV); Teamcoaching multidisciplinair team binnen een Veiligheidsregio.
  • KPN; Learning Consultant & Programma manager leiderschap in samenwerking met Berg en Meer. Inrichten leiderschapsbouwwerk KPN; het (her)ontwerpen van 4 opleidingsprogramma's in lijn met de leiderschapsvisie van KPN voor alle leidinggevenden. (RFP opstellen, selectie leveranciers en daarna kritisch volgen detailontwerp). Tevens RFP opstellen, selecteren leverancier, mee ontwerpen en implementeren van het lean-programma 'Way of Working' via KPN-Academy. Output: KPN –breed aanbod van het bedrijfsvoeringsconcept op diverse niveaus.
  • Samenwerkingsverband Politie Academie en IFV; Trainer/coach binnen de landelijke Leider ROT-opleiding, in samenwerking met Liberlei.
  • Grote zorgstichting; Traject gericht op professionalisering EVV-er’s, naast fysieke bijeenkomsten ook individuele ontwikkeling via digitale leermiddelen.
  • ROC; adviesopdracht gericht op het vertalen van de strategische meerjarenvisie naar diverse jaarplannen en het concreet vormgeven aan voorgenomen acties.